W. A. Mozart / Requiem

EXTRA koncert

Šporkův česko-německý orchestr a Pěvecký sbor Úštěk

W. A. MOZART – REQUIEM

Mozartovo kontroverzní dílo Requiem je jedním z nejznámějších děl v historii hudby.  Již 200 let vedou hudební historici spor o tom, co z tohoto díla napsal Mozart. Requiem vzniklo na základě velkorysé zakázky neznámého mecenáše, který byl ve skutečnosti služebníkem hraběte Franz von Walseg Stuppach, šlechtice, který chtěl vydávat Requiem za vlastní dílo.

Mozart byl uprostřed práce přemožen infekcí, zemřel a Requiem nedokončil. Po jeho smrti Constanze, jeho manželka, zadala zakázku dokončit dílo nejprve Joseph Eyblerovi. Ten na tom chvilku pracoval, ale pak jej vrátil zpět neschopen práci dokončit. Po tom jako se o to pokusilo několik dalších hudebníku se tohoto úkolu nakonec ujal Franz Xaver Süssmayr dokončil Requiem do té podoby v jaké jej známe dnes.

Dodnes je předmětem dohadů a diskusí co bylo původně napsáno Mozartem samotným a co jeho následovníky. Na koncertě zazní nedávno objevený fragment fugy „Amen“, který je nejnovějším objevem v hudebním světě. Tato fuga byla napsaná Mozartem před smrtí a předpokládá se, že byla míněna jako závěr části „Lacrymosa“, z čeho je zřejmé, že Requiem tak, jak ho původně Mozart plánoval, by se bylo stalo úplně jiným dílem, které by se výrazně odlišovalo od Süssmayrové verze, kterou známe z koncertních sálů dnes.

 

PĚVECKÝ SBOR ÚŠTĚK

se stal za 2 roky své existence neodmyslitelnou součástí Festivalu Úštěk a úštěckého kulturního života. Za pouhé 2 roky své existence má za sebou řadu koncertních vystoupení nejenom na Ústecku, ale také v Praze a v Drážďanech. 

Nadšení a velká píle místních lidí všech věkových skupin vedla k tomu, že jsme byli pocteni tím, že se s námi rozhodl spolupracovat jeden z nejlepších orchestrů Evropy Dresdner Barockorchester při zahájení                    Festivalu Úštěk 2017 . Hudební kritik drážďanského denníku "Dresden neueste Nachrichten" Hartmut Schütz označil společný koncert Pěveckého sboru Úštěk a Dresdner Barockorchester v Dreikönigskirche v Drážďanech, kterým bylo uvedení díla "Nelsonmesse" od Josepha Haydna, za překvapení drážďanské kulturní sezony 2017.  Na letošním festivalovém koncertě v Úštěku sbor s velkým úspěchem uvedl dílo „Carmina Burana“  od Carla Orffa a za zmínku také stojí připravovaný projekt, který se uskuteční v únoru 2019 a kterým je uvedení „Requiem“ od. G. Faure v Liberci.

 

ŠPORKŮV ČESKO-NĚMECKÝ ORCHESTR

Tento projekt vznikl za podpory Česko – Německého Fondu Budoucnosti. Po úspěšné spolupráci v rámci zahajovacího koncertu Festivalu Úštěk mezi Dresdner Barockorchester a Pěveckým sborem Úštěk se zrodila myšlenka založit zde první Česko-Německý orchestr složený z profesionálních umělců z obou stran hranice.

Cílem projektu je založení ansámblu, který bude v budoucnosti reprezentovat kulturní snažení na obou stranách česko-němeké hranice. Ansámbel se také stane oficiálním festivalovým orchestrem Festivalu Úštěk, na kterém bude každoročně (kromě jiných koncertů) prezentovat svou celoroční práci.

Hrabě Šporck, který zde v Konojedech (vesnice patřící k městu Úštěk) postavil svůj rozlehlý zámek, byl velkým mecenášem a milovníkem hudebního umění. Přátelil se s největšími skladatelmi své doby (například J. S. Bach, anebo A. Vivaldi) a zval je k sobě do Konojed, kde se hrala jejich hudba.

Byl zakladatelem první školy lesního rohu ve střední Evropě. Tento nástroj zde přivezl ze vzdáleného Versilles a díky němu se rozšířil dál do střední a východní Evropy. Díky němu se zde na tomto místě již v 18. Století potkávali čeští a němečtí hudebníci a vyměnovali si vzájemné skušenosti, inspirovali se navzájem.

A práve v duchu této tradice se bude nést také projekt založení Česko-Německého orchestru Šporkův komorní orchestr. Hudebníci jsou členové prominentních ansámblů jako Sinfonietta Dresden a jiné. Pro nás jako organizátory je nejdůležitější kulturní výměna a spolupráce mezi umělci obou krajin na té nejvyšší umělecké úrovni tak, jak tomu bylo v tomto regionu již po staletí.

 

ÚČINKUJÍCÍ:

DIRIGENT: Koloman Polák

SOPRÁN: Zuzana Rašiová

ALT: Barbora Polášková

TENOR: Martin Javorský

BAS: Karel Jeřábek

PĚVECKÝ SBOR ÚŠTĚK, ŠPORKŮV ČESKO-NĚMECKÝ ORCHESTR

 

Červená aula Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem Čtvrtek 8. 11. 2018 / 19:00