LECONFIELD SINGERS (GB)

EXTRA koncert

Koncert pěveckého sboru z Velké Británie

Leconfield Singers

Pěvecký sbor Leconfield Singers z jižní Anglie je smíšeným pěveckým sborem, který dnes čítá přes 100 členů a zabívá se především interpretací klasické sborové literatury. Zastřešující organizací sboru místní spolek, kterého hlavním cílem, ako neziskové organizace je prezentace místního hudebního a kulturního dědictví.

Ansámbl absolvoval během své existence několik zahraničních turné, mezi jinými například ve Francii a v Itálii. K největším dosavadním úspěchům patrí provedení Verdiho Requiem v Royal Festival Hall  v Londýně.

 

Dirigent a sbormistr Graham Wili

Graham Wili je zkušeným sbormistrem a dirigentem, který se v minulosti podílel na vybudovaní četných pěveckých sborů od jejich počátků až po koncertní a evropské turné. Svou vášen a hudební nadšení dokáže přenést na  pěvce a motivovat je k lepším výkonům. Skrze svůj entuziasmus a přesvědčení že hudba musí být přístupná pro každého, dokáže své studenty a pěvce vzdělávat nenásilnou zábavnou formou.

Varhaní doprovod Philip Scriver

 

Program:

 

Joseph Haydn (1732 – 1809)

Kleine Orgelsolomesse (Malá mše s varhaním sólem)

Henry Purcell (1659 – 1695)

Rejoice in the Lord Alway

John Bennet  (1575 – 1614)

Weep o mine Eyes

John Farmer (1570 – 1601)

Fair Phyllis

Orlando Gibbons (1583 – 1625)

The Silver Swan

T. L. de Victoria (1548 – 1611)

O vos omnes

W. A. Mozart (1756 – 1791)

Ave verum corpus

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847)

Verleih uns Frieden

Sergei Rachmaninov (1873 – 1943)

Bogoroditsye Dyevo

Gabriel Fauré (1845 – 1927)

Cantique de Jean Racine

Samuel Sebastian Wesley (1810 – 1876)

Blessed be the God and Father

 

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla, Úštěk Čtvrtek 19. 7. 2018 / 19:30