Věděli jste, že "Úštěk" znamená...

Věděli jste, že "Úštěk" znamená...

10. 04. 2018

Jméno Úštěk bývá odvozováno ze slova Ústí, ale údajně pochází také ze staroněmeckého jména Usko. Ale ani české ani německé odvozování názvu dnešního Úštěka není správné, protože kolem města se žádné ústí řeky, které by stálo za zmínku, nenachází. V nejstarších listinách se nikde nenachází název ustí, ale názvy  us, usk, usz, usch a dokonce i chybně napsané uscri. Staré slovo  usc, usk, usz, z kterého pak vzniklo pozdější oust, ausst a ouštěk, by mohlo mít bójské kořeny. Bójové žili na území dnešního Úštěka ještě před příchodem prvních Slovanů (kolem roku 500 n.l.). Slovo usg, wsg u Bójů znamenalo bažinatá velká plocha, z které později ve středověku vznikl 250 jochů veliký rybník (dnes rybník Barvíř) na severozápadě města.