Genius loci, louka pod Ptačími domky

Genius loci, louka pod Ptačími domky

14. 04. 2018

 

 

Ve většině odkazů najdete informaci, že Ptačí domky v Úštěku byly postaveny v polovině 19. století italskými dělníky, kteří zde stavěli železnici. Na základě překladů z německých kronik je ale pravděpodobné, že domky byly postaveny již mnohem dříve. Existuje také teorie, že Pískovcová skála - do délky protáhlý ostroh - limitovala někdejší stavebníky, chudší lidi, kteří se už „nevešli“ do centra města Úštěka. Ti se pak snažili obytnou plochu svých domečků rozšířit tímto neobvyklým způsobem. Zmíněná skála, na které jsou domečky postaveny, poskytla jejich stavitelům prostor pro vybudování značně rozsáhlých a hlubokých sklepení. Jedním domkem dokonce protékala voda z náhonu. Tyto dřevěné přístavky navazující na sklepy a chodby vytesané do kamene, připomínají ptačí hnízda. Zajímavostí je, že z chodníku na ulici (z přední strany) jsou tyto, jinak z druhé strany několikapatrové domky, tak nízké, že průměrně vysoký člověk dosáhne rukou až na okap. 

Tuto krásnou scenerii si lze nejlépe vychutnat při pohledu z louky, která se nachází pod skálou a která se letos stane jedním z koncertních míst našeho festivalu. Pískovcová stěna s Ptačími domky, která se tyčí nad koncertním podiem , vytváří nejenom nádhernou kulisu, ale také vynikající přirozené akustické podmínky pro vystupující umělce.