Ktož jsú boží bojovníci?

Ktož jsú boží bojovníci?

25. 05. 2018

Ktož jsú boží bojovníci

Že se malíři místo podpisu někdy sami nakreslí do obrazu, to už víme. U starých mistrů to vidíme docela často. Že ale autor textu vepíše své jméno do písně, to zas tak obvyklé není. Husitský kněz Jan Čapek ale dokázal vtělit své jméno do dnes snad nejznámějšího českého středověkého chorálu.

Vzdělaný teolog Jan Čapek, který na Karlově univerzitě studoval pod vedením Mistra Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra, skryl do písňového textu své jméno pomocí akrostichu. To je starý básnický postup, kdy počáteční písmena každého verše vytvoří slovo. Akrostichy byly hojně využívány ve starověku například v antické poezii, ale také v hebrejských textech žalmů. Ve středověku a raném novověku bývalo akrostichem často zašifrováno právě jméno autora.

Podle některých historiků mohl původní Čapkův zápis písňového textu vypadat asi takto:

                Ktoz gsu bozi boyownici

                a zákona geho

                prostez od boha pomoczi

                a uffayte v nyeho

                ze konecznye wzdicki s nym swytiezite

                Cristus vám za sskody stogi.

Přečteme-li první písmena jednotlivých veršů pozpátku, dostaneme slovo CZAPAK, které se jen nepatrně liší od jména táborského kněze. Odborníci se domnívají, že ke změně textu v druhém verši mohlo dojít pozdějšími „lidovými“ zásahy, jež svědčí o tom, že se píseň v 15. století hodně zpívala.

Přestože Jan Čapek své jméno přímo do textu chorálu infiltroval, romantický historizmus národního obrození píseň připisoval samotnému Janu Žižkovi. Ten byl daleko známější než táborský kněz Jan Čapek, což se pro popularizaci hodilo lépe. V Jistebnickém kancionálu, kde byl chorál poprvé uveřejněn, je však výslovná zmínka, že jde o píseň Jana Čapka.

Právě Jistebnický kancionál, tedy notovaný husitský rukopis, jehož vznik bývá datován někdy po roce 1420, obsahuje i nejstarší dochovaný notový zápis písně Ktož jsú boží bojovníci. Tato bezmála šest století stará husitská melodie zazní při Happeningu, aneb hudebním obléháním Úštěka v sobotu 16. června. Nebude už nahánět hrůzu krvelačným křižáckým žoldákům, ale bude naopak spojovat zpěváky různých pěveckých sborů, kteří společným chorálem zahájí letošní Festival Úštěk.

 

Pavel Křivohlavý