21. 06. 2019 / 19.30 Carl Orff – Carmina Burana

21. 06. 2019 / 19.30 Carl Orff – Carmina Burana

LOUKA POD PTAČÍMI DOMKY, ÚŠTĚK

O akci

Pro velký úspěch v roce 2018 uvádíme znovu Carminu Buranu od Carla Orffa, tentokrát v úžasném prostředí na Louce pod Ptačími domky.

Carmina Burana je soubor 254 středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní, pocházející z 11. až 13. století, sepsaný kolem roku 1230.

Ze středověkého rukopisu, objeveného roku 1803, vybral Orff pouze některé z více než 200 původních textů milostných a pijáckých písní, které zhudebnil. Byly to texty potulných středověkých hudebníků a básníků, nalezené údajně v klášteře Buranum. Původní texty jsou psány v různých jazycích, hlavně však staroněmecky a latinsky.

Orffova Carmina Burana byla poprvé uvedena 8. června 1937 v opeře ve Frankfurtu nad Mohanem. Hned od počátku se stala jedním z nejúspěšnějších a nejhranějších děl klasické hudební literatury a úlohy uvést ji na koncertním podiu se ujali téměř všichni z velkých dirigentů. Hudba Carmina Burany je pro svoji dramatičnost také často používána ve filmech.

Součástí koncertu jsou také vybrané části z díla „Carmina Zingariana“ od Kolomana Poláka, které budou zakomponovány a zaznejí mezi částmi původní “Orffovy Carminy”.

V roce 2007, kdy byl Luxembourg hlavním kulturním městem Evropy, město vypsalo zakázku na 7 skladatelů z celé Evropy, kteří měli na texty středověkého kodexu „Codex Buranum“, který sloužil jako textová předloha pro Orffovu Carminu Buranu, napsat vlastní „Carminu“ pro sbor a bycí nástroje. Jedním z těchto 7 skladatelů byl také romský skladatel Koloman Polák, který tuto kompozici později přepracoval na více částí, které budou uvedeny a zakomponovány do Orffovy Carminy Burany. Polákova původní jedna část kompozice měla premiéru v Luxembourgu a francouzském Strassbourgu.

Tak jako původní Orffova Carmina Burana, je „Carmina Zingariana“ napsaná v staroněmčině a latinčině a samozřejmě, jak už z titulu vyplývá také v romčině.

Koncert je vlastní originální produkcí Hudební společnosti Úštěk. Uvádíme druhou ze tří známých verzí pro dva klavíre, 7 bicích nástrojů, 3 sólisty, smíšený a dětský pěvecký sbor.

Letos spolu s ní také uvedeme Carminu Zingarianu od Kolomana Poláka. Tuto kompozici skladatel zkomponoval v roce 2007 pro Luxemburg, který byl v tomto roce evropským hlavním městem kultury. Byla vypsána zakázka pro 8 evropských skladatelů a skladatelek aby se inspirovali knihou Codex Buranus, ze kterého čerpal také skladatel Carl Orff při svém díle Carmina Burana. 

Tak byla napsána Carmina Zingariana na motivy starých rómskych písní a nápěvů s texty z Codexu Buranus. Všechny texty v ní použité jsou v staroněmčině v latinčině a také v rómčine. 

Carmina Burana a Carmina Zingariana budou uvedeny v druhé, málo známé verzi pro 3 sólisty, 2 klavíre, 7 perkusionistů, dětský a smíšený pěvecký sbor. 

Podrobné informace

Louka pod ptačími domy, Úštěk
21.6. 2019 / 19.30